Фінансова звітність за 2021 рік

S0100114 Ф1. Баланс 102213.pdf

S0100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)102487.pdf

S0103354 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)102394.pdf

S0104009 Ф4. Звіт про власний капітал102392.pdf

S0105008 Ф5. Примітки до річної звітності102214.pdf

S0106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності Інформація за сегментами102512.pdf

Звіт незалежного аудитора 2021р..pdf